QAAMUUS ACADEMY

Akaademiyadda Qaamuus: waa goob waxbarasho oo ku shaqaysa hab elektarooni ah, kuna baxaysa si fogaan dhigad ah

Webinaradeena Nagu-saabsan

Koorsooyin tayaysan

Enjoy a variety of fresh topics

khubaro iyo barayaal sare

Find the right instructor for you

Webinars & siminars

Learn on your schedule


Bixinta Koorsooyin gaagaaban

Khubaro iyo barayaal aqoon xeeldheer u leh maadooyinka ay dhigayaan

Wadashaqayn, xiriiro caalami

Iskuxidhka bulshada iyo aqoonyahankeeda U carbinta iy fahanka shaqada suuqa

Bixinta Shahaadooyin rasmi

iskudiyaarinta imtixaanaadka caalamiga ah iyo shahaadooyinkooda .